Wijzigingen van het minimumloon per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 stijgt het wettelijk minimumloon afgerond met 0,89 %. Als werkgever ben je verplicht minimaal dit minimumloon uit te betalen aan je werknemers en het minimumloon te vermelden op de loonstrook. Vanaf 1 juli 2017 geldt bovendien het minimumloon voor volwassenen voor werknemers vanaf 22 jaar. En is er afhankelijk van de leeftijd een aangepast percentage van toepassing voor werknemers in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

 Eerder minimumloon voor volwassenen toepassen

Met ingang van 1 juli a.s. geldt het minimumloon voor volwassenen voor werknemers vanaf 22 jaar i.p.v. 23 jaar. Deze wijziging brengt met zich mee dat de percentages van het minimumloon voor de 18 t/m 21 jarigen ook worden verhoogd. Zo heeft een 20 jarige werknemer gedurende de eerste helft van 2017 recht op 61,5% van het minimumloon dit wordt vanaf 1 juli 2017 70%.

 Stijging minimumloon

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon worden ieder jaar op 1 januari en 1 juli aangepast aan de ontwikkeling van de gemiddelde cao-lonen in Nederland. Het wettelijk bruto minimumloon voor werknemers van 22 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2017 per maand € 1.565,40 (dit was vanaf januari 2017 € 1.551,60).

Het bruto minimumloon en de minimumjeugdlonen bij een volledig dienstverband per 1 juli 2017:

Leeftijd % Van het
minimumloon
Per maand Per week Per dag
22 jaar en ouder 100% € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar 85% € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar 70% € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar 55% € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar 47,5% € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar 39,5% € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar 34,5% € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar 30% € 469,60 € 108,40 € 21,68

 

Het bruto minimumloon per 1 juli 2017, per gewerkt uur bij een 36-, 38- en 40-urige werkweek:

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
22 jaar en ouder € 10,04 € 9,51 € 9,04
21 jaar € 8,53 € 8,09 € 7,68
20 jaar € 7,03 € 6,66 € 6,33
19 jaar € 5,52 € 5,23 € 4,97
18 jaar € 4,77 € 4,52 € 4,29
17 jaar € 3,97 € 3,76 € 3,57
16 jaar € 3,47 € 3,29 € 3,12
15 jaar € 3,02 € 2,86 € 2,71

 

 Percentages voor werknemers in een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Voor werknemers met een arbeidsovereenkomst op basis van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL), in de leeftijdscategorie van 18 t/m 20 jaar, gelden per 1 juli 2017 aangepaste percentages van het minimumjeugdloon.

Leeftijd % Van het
minimumloon
Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,5% € 962,70 € 222,15 € 44,43
19 jaar 52,5% € 821,85 € 189,65 € 37,93
18 jaar 45,5% € 712,25 € 164,35 € 32,87

Voor BBL-leerlingen van 15 t/m 17 jaar en vanaf 21 jaar gelden de reguliere bedragen c.q. percentages van het minimumjeugdloon.

 

Lage lonen? De overheid betaalt vanaf 2017 mee!

Heb jij een werknemer in dienst met een laag loon? Dan heb je vanaf 2017 onder bepaalde voorwaarden recht op een tegemoetkoming van de overheid in de loonkosten. De tegemoetkoming bestaat uit een bedrag per verloond uur met een vast bedrag per jaar.

De tegemoetkoming wordt gegeven onder de naam lage-inkomensvoordeel (LIV). Om vanaf 2017 in aanmerking te komen voor het LIV moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

  • het gemiddelde uurloon van de werknemer bedraagt minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon (WML) voor volwassenen;
  • de werknemer heeft minimaal 1.248 verloonde uren in het kalenderjaar;
  • de werknemer heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.

Je kunt ook in aanmerking komen voor het LIV voor een werknemer met het minimumjeugdloon. Het gemiddelde uurloon van deze werknemer moet dan echter wel minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon voor volwassenen bedragen.