'ik bepaal wat ik betaal'

wat zijn de kansen & bedreigingen van belasting besparen?

Slide background

'dat verdienen we moeiteloos terug'

durven investeren of onbegonnen werk voor ondernemers?

Slide background

'personeel zonder risico'

heeft u al een risicobeperkend personeelsdossier?

 

De maatschapsacte

Wanneer u uw beroep gaat beoefenen in een maatschap, samen met één of meerder personen (ook wel maten genoemd), is het verstandig om een akte op te stellen waarin uw onderlinge afspraken vastgelegd worden. Belangrijke voorbeelden van dergelijke afspraken:

  • de vast te leggen duur van de overeenkomst
  • wie de maten zijn en hetgeen zij inbrengen (bijvoorbeeld geld en arbeid)
  • de beoogde winstverdeling
  • de verdeling van bevoegdheden
  • wat er gebeurt bij beëindiging van de maatschap

 

Wanneer er niets wordt vastgelegd over aansprakelijkheid, zijn de maten niet voor elkaar verantwoordelijk. Als maat bent u dan aansprakelijk met uw privé vermogen. Dit terwijl u door de belastingdienst aangemerkt bent als zelfstandig ondernemer (mits u aan de regels voldoet). Wilt u meer weten of wilt u hulp bij het opstellen van de maatschapsakte, neem gerust contact met ons op.