VAR vervalt per 1 mei 2016

VAR vervalt per 1 mei 2016

Per 1 mei 2016 wordt de huidige VAR-verklaring afgeschaft. Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers overeenkomsten voor kunnen leggen aan de Belastingdienst. De belastingdienst geeft een oordeel over deze overeenkomst. De partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen. De belastingdienst zal de beoordeelde overeenkomsten (indien mogelijk) openbaar maken, zodat deze ook door andere opdrachtgevers of opdrachtnemers gebruikt kunnen worden. Het gebruik van de beoordeelde overeenkomsten is niet verplicht. De implementatiefase loopt van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017, vanaf dat moment vindt handhaving plaats van het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).