Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen

Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen

Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd die niet meer tijdig verwerkt konden worden in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te weinig loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Vanaf april 2016 worden nieuwe loonbelastingtabellen toegepast waarmee de te weinig betaalde loonheffingen worden gecompenseerd. Dit betekent dat de werknemer vanaf april tussen de € 3 en € 10 netto minder overhoudt per maand. De tarieven in box 2 en box 3 veranderen niet.