Onzakelijk lenen van de eigen B.V.

Onzakelijk lenen van de eigen B.V.

DGA’s lenen vaak geld van hun eigen B.V. Vaak in de vorm van een rekening-courantschuld. In de loop van jaren kan het saldo van deze lening toenemen terwijl daar mogelijk onvoldoende zekerheden tegenover staan. De belastingdienst vindt dit soort leningen onzakelijk en kunnen daarom sancties opleggen.

In 2016 is de lening DGA met de B.V. een speerpunt van de belastingdienst. Om problemen in dit kader te voorkomen is het belangrijk om een zakelijke leningsovereenkomst op te stellen en voldoende zekerheden te stellen.

Mocht dit ook bij u aan de orde zijn dan kunnen wij u hiermee helpen om deze overeenkomsten te formaliseren voor uw situatie en om hiermee mogelijke fiscale problemen te voorkomen.