Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen

Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd die niet meer tijdig verwerkt konden worden in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te…

Lees verder

VAR vervalt per 1 mei 2016

VAR vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 wordt de huidige VAR-verklaring afgeschaft. Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers overeenkomsten voor kunnen leggen aan de Belastingdienst. De…

Lees verder

Onzakelijk lenen van de eigen B.V.

Onzakelijk lenen van de eigen B.V. DGA’s lenen vaak geld van hun eigen B.V. Vaak in de vorm van een rekening-courantschuld. In de loop van jaren kan het saldo van deze lening toenemen terwijl daar mogelijk onvoldoende zekerheden tegenover staan….

Lees verder

Bijtelling privégebruik auto 2016

Bijtelling privégebruik auto 2016 Rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort of door uw werkgever ter beschikking is gesteld. Dan moet u een bedrag bij de winst of inkomen tellen voor het privégebruik, tenzij u kunt…

Lees verder
  • 1
  • 2