Feestdagen 2018

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari 2019. Woensdag 2 januari zijn wij weer aanwezig. In dringende gevallen kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer 0315-642305 (toets 1) Tot…

Lees verder

Eindejaarstips 2017

Eindejaarstips 2017 Tips voor de BV/IB-ondernemer 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien u geïnvesteerd heeft in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen de € 2.300 en € 312.176. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een bedrijfsmiddel…

Lees verder

Brief stopzetten EKA Belastingdienst

Heeft u een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kunt u die negeren. De EKA is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA…

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren mbo

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Bedrijven die een mbo-bbl student een praktijkleerplaats aanbieden, komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie….

Lees verder

Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Met deze vernieuwde Arbowet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken. meer preventie in het bedrijf van de…

Lees verder
  • 1
  • 2