Feestdagen

We zijn beperkt bereikbaar tussen kerst en oud en nieuw. In dringende gevallen kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer 0315-642305 (toets 1) Tot slot wensen wij u fijne feestdagen en een ondernemend, gezond en gelukkig 2018 toe en bedanken…

Lees verder

Eindejaarstips 2017

Eindejaarstips 2017 Tips voor de BV/IB-ondernemer 1. Pas de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toe U komt in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek indien u geïnvesteerd heeft in bedrijfsmiddelen voor een bedrag tussen de € 2.300 en € 312.176. Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hoeft een bedrijfsmiddel…

Lees verder

Brief stopzetten EKA Belastingdienst

Heeft u een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kunt u die negeren. De EKA is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA…

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren mbo

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Bedrijven die een mbo-bbl student een praktijkleerplaats aanbieden, komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie….

Lees verder

Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Met deze vernieuwde Arbowet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken. meer preventie in het bedrijf van de…

Lees verder

Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen

Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd die niet meer tijdig verwerkt konden worden in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te…

Lees verder
  • 1
  • 2