Feestdagen 2018

In verband met de feestdagen zijn wij gesloten van maandag 24 december tot en met dinsdag 1 januari 2019. Woensdag 2 januari zijn wij weer aanwezig. In dringende gevallen kunt u ons bereiken via ons telefoonnummer 0315-642305 (toets 1) Tot…

Lees verder

Brief stopzetten EKA Belastingdienst

Heeft u een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kunt u die negeren. De EKA is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA…

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren mbo

De subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel bedrijven te stimuleren tot het bieden van praktijkleerplaatsen. Bedrijven die een mbo-bbl student een praktijkleerplaats aanbieden, komen in aanmerking voor compensatie van de gemaakte begeleidingskosten. Alle werkgevers die aan de voorwaarden voldoen ontvangen subsidie….

Lees verder

Wijziging Arbowet 2017

Op 24 januari jongstleden heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) aangenomen. Met deze vernieuwde Arbowet wil de regering de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken. meer preventie in het bedrijf van de…

Lees verder

Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen

Per 1 april 2016 nieuwe loonheffingstabellen Bij de behandeling van het Belastingplan 2016 zijn op het laatste moment nog wijzigingen doorgevoerd die niet meer tijdig verwerkt konden worden in de loonbelastingtabellen voor 2016. Daardoor betalen werknemers begin 2016 iets te…

Lees verder

VAR vervalt per 1 mei 2016

VAR vervalt per 1 mei 2016 Per 1 mei 2016 wordt de huidige VAR-verklaring afgeschaft. Het alternatief houdt in dat belangenorganisaties van opdrachtgevers of van opdrachtnemers, en ook individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers overeenkomsten voor kunnen leggen aan de Belastingdienst. De…

Lees verder

Onzakelijk lenen van de eigen B.V.

Onzakelijk lenen van de eigen B.V. DGA’s lenen vaak geld van hun eigen B.V. Vaak in de vorm van een rekening-courantschuld. In de loop van jaren kan het saldo van deze lening toenemen terwijl daar mogelijk onvoldoende zekerheden tegenover staan….

Lees verder
  • 1
  • 2