Brief stopzetten EKA Belastingdienst

Heeft u een brief ontvangen over het stopzetten van de Elektronische Kopie Aanslag (EKA)? Dan kunt u die negeren.
De EKA is al een poosje geleden vervangen door SBA (Serviceberichten Aanslag). Toch zijn er nog automatische stopzettingsbrieven voor de EKA gestuurd. Hoe komt dit? De EKA liep tot belastingjaar 2013. Als er langer dan 3 jaar geen EKA was verstuurd, stopte deze automatisch. Het systeem verstuurde vervolgens een automatische stopzettingsbrief naar de betrokkene. Dat is nu ook gebeurd.
Heeft u u zo’n brief ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. Voor u verandert er niets.
“We stoppen de automatische verzending van deze brieven”, aldus de Belastingdienst.